Bez limitu kilomtrów - Sekwencyjny wtrysk gazu - już od 1.800 zł

Baza wiedzy

 

Montaż gazu LPG znacząco przedłuża żywotność silników !
W podręczniku K. Niewiaromskiego pt. „Silniki Spalinowe” czytamy:
„Zaletą silników gazowych jest brak zjawiska rozrzedzania oleju i wskutek tego zmniejsza się zużycie części układu korbowego. Charakterystycznym zjawiskiem dla tych silników, w przeciwieństwie do pracujących na paliwie płynnym, jest stopniowy wzrost lepkości oleju. Zmniejsza się również osadzanie nagaru na tłokach, zaworach i ściankach głowicy, a gazy spalinowe, wskutek pełniejszego spalania, powodują mniejsze niszczenie stykających się z nimi części. Wymienione wyżej zjawiska, przedłużają żywotność silnika, okresy między remontowe i tym samym ekonomiczność eksploatacji.”
Potwierdzają ten fakt wieloletnie obserwacje postępowania zużycia silników wśród naszych klientów.

 

Autogaz jest ekologiczny !
Stosowane zasilanie gazowe LPG, w silnikach samochodowych, w porównaniu z benzynowym, powoduje zdecydowanie niższy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery. Redukcja zanieczyszczeń może sięgać około:
- 60% w przypadku tlenku węgla,
- 50% w przypadku węglowodorów i tlenku azotu,
- 10% w przypadku dwutlenku węgla.
Wzrost zanieczyszczenia atmosfery oraz degradacja środowiska naturalnego spowodowały konieczność limitowania zawartości składników toksycznych spalin samochodowych, tzn. że ich ilość nie może przekraczać granicznych wartości określonych przepisami. Zgodnie z obowiązującą od 2000 r. normą EURO 3 limity te kształtują się następująco:
- zawartość (CO) - 2,3 g/km,
- zawartość (HC) - 0,15 g/km,
- zawartość (NOx) - 0,15 g/km.
W przewidywanej do wprowadzenia w 2005 r. normie EURO 4 proponowane jest dalsze ograniczenie emisji tych składników do wartości:
- (CO) - 1,0 g/km,
- (HC) - 0,1 g/km,
- (NOx) - 0,08 g/km.

 

Co to jest LPG ?
Paliwo LPG (z ang. Liquid Petroleum Gas) nazywane potocznie gazem płynnym jest skroploną mieszaniną dwóch węglowodorów: propanu C3H8 oraz butanu C4H10 Oba składniki są produktem rafinacji ropy naftowej, przy czym ich uzysk nie przekracza na ogół 2,1% masy przerobionego surowca. Ilość otrzymywanego LPG jest, więc najpoważniejszym ograniczeniem w szerokim zastosowaniu go do napędu silników samochodowych.